หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา


นางสาวสุกฤตา  จันทร์แจ่ม
ปลัดอบต.ไร่ใหม่พัฒนานายธีระวัฒน์  วงพล
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางบุษราคัม  กัลแมน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์  โต๊ะเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

นายธีระวัฒน์  วงพล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด