งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานการเงิน งบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานการเงิน งบทดลอง งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕

          ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน" ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ได้เรียนเชิญพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสานพระราชปณิธาน" โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ขอให้อำเภอชะอำประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสานพระราชปณิธาน"
          จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๐ น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ โดยขอให้แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) พร้อมติดบัตรประจำตัวจิตอาสา หากไม่มีชุดจิตอาสาพระราชทาน ขอให้ใส่เสื้อสีเหลือง
 
alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 28

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด