ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนครัว สังกัด สำนักปลัด นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินกาารสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด