ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 1 ตำแหน่ง ดังนี้

    ประเภทอำนวยการ

   1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

       (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)                                                                                               จำนวน 1 อัตรา

   

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด