ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕

          ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจ
เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน" ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ได้เรียนเชิญพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสานพระราชปณิธาน" โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ขอให้อำเภอชะอำประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ "ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสานพระราชปณิธาน"
          จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๐ น. จนเสร็จสิ้นภารกิจ โดยขอให้แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) พร้อมติดบัตรประจำตัวจิตอาสา หากไม่มีชุดจิตอาสาพระราชทาน ขอให้ใส่เสื้อสีเหลือง
 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด