ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัมนา นั้น

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด