ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 นั้น

     บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 รายละเอียด ดังนี้

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด