ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

     อาศัยอำนาจตามความในมาตร 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean



























 







 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ



























QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 



องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด