รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

     ประเภทบริหารงานท้องถิ่น

     1) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

     ประเภทอำนวยการ

     2) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

     รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด