คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา



นายสุพล หมอนทอง
นายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา


นายสะอาด สังข์ศิริ
รองนายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา
 

นายสำรวย เหมือนอ่วม
รองนายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา


นายเสรี หมอนทอง
เลขานุการนายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา



























Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean



























 







 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ



























QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 



องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด