คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
- ว่าง -
นายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา
ประธานสภาอบต.

- ว่าง -
รองนายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา
 
- ว่าง -
รองนายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา

- ว่าง -
เลขานุการนายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา
ประธานสภาอบต.

- ว่าง -
ที่ปรึกษานายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา
 
- ว่าง -
ที่ปรึกษานายกอบต.ไร่ใหม่พัฒนา 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด