บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

นางบุษราคัม  กัลแมน
ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.เพียงใจ พวงเพ็ชร
นักวิชาการคลัง

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ

น.ส.กันต์ญาณ์ภรณ์ ไทรน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.เนตรนภา คชกฤษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางพัฑฒิดา  นาคเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

 
 
 

น.ส.สุภาณี วงษ์เอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

น.ส.วาธิณี  เอี่ยมสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด