บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

alt
นายธีระวัฒน์  วงพล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


น.ส.เพียงใจ พวงเพ็ชร
นักวิชาการคลัง

- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ

น.ส.กันต์ญาณ์ภรณ์ ไทรน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.สุวิมล ภู่ทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางพัฑฒิดา  นาคเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

 
 
 

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

น.ส.วาธิณี  เอี่ยมสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด