บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

นางบุษราคัม  กัลแมน
ผู้อำนวยการกองคลัง- ว่าง -
นักวิชาการคลัง

นางประภาวรรณ วิวัฒน์วานิชกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเฉลิมเดช รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.เนตรนภา คชกฤษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นางพัฑฒิดา  นาคเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

น.ส.สุภาณี วงษ์เอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

น.ส.วาธิณี  เอี่ยมสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

สลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา