บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

นายณรงค์ศักดิ์  โต๊ะเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่างนายจิรัฏฐ์ อู่เงิน
เจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -
นายช่างโยธา

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการประปา


นายจิรภัทร  กรแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายนุกูล  มิตรประเสริฐ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 

นายสุรินทร์  เกตุแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำนายธนพล  อ่วมเมือง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายพิเชษฐ์  อยู่ชมบุญ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวันชัย ชุ่มอิ่ม
พนักงานผลิตน้ำประปา


 

หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

สลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา