บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

นายณรงค์ศักดิ์  โต๊ะเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่างนายจิรัฏฐ์ อู่เงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
 

- ว่าง -
นายช่างโยธา

นายจิรภัทร  กรแก้ว
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 

นายปฏิภาณ แก้วประเพณี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายนุกูล  มิตรประเสริฐ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 

นายสุรินทร์  เกตุแก้ว
พนักงานจดมาตรวัดน้ำนายธนพล  อ่วมเมือง
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายพิเชษฐ์  อยู่ชมบุญ
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายวันชัย ชุ่มอิ่ม
พนักงานผลิตน้ำประปา


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด