บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาน.ส.อรรถพร หมอนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


น.ส.ขจรพรรณ เหมือนอ่วม
นักวิชาการศึกษา
 


นางพัชรี  สังข์ศิริ
ครู คศ.๒

- ว่าง -
ครู

- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.เกล้าตะวัน เพิ่มอิ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

น.ส.ชวนชม  แซ่สือ
ผู้ดูแลเด็ก

นายนธี  สังข์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อังครินทร์  สุขโชติ
ผู้ดูแลเด็ก

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด