สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาประธานสภาอบต.

นายสุมล  อู่สุวรรณ
ประธานอบต.ไร่ใหม่พัฒนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
นางขุนทอง  ช้างบุญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นายศรชัย  เครื่องทิพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายเสรี  หมอนทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายสมพร  นวลลออง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายสำอาง  สังข์ศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นางสาวธิรนันท์  สังข์ศิริ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายธนวัฒน์  มังสา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายทิน  พุทธชาติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายสำรวย  เหมือนอ่วม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
นายสมศักดิ์  ดวงจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายสุมล  อู่สุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
นายมนตรี  น้อยสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายการันต์  รอดพ้น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
นายบุญยืน  หอมทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายสมศักดิ์  ทองคล้าย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
นายอุดม  นุชนาถ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8


 

หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

สลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา