สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาประธานสภาอบต.

นายสำอาง  สังข์ศิริ
ประธานสภาอบต.ไร่ใหม่พัฒนานายเจื้อน  จุนเจือ
รองประธานสภาอบต.
 

นางสาวสุกฤตา  จันทร์แจ่ม
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


นางสาวลดาวัลย์ นวลลออง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 

นายปลั่ง จงเจริญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

นายสมศักดิ์  ดวงจันทร์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.

นายสกุลศักดิ์ สวนสวรรค์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

นายชั้น งามชม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 

นายนวพล  บัวลาด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด