ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 ไปแล้วนั้น

     บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเส็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด