ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

Questions for new users of Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานกฏหมายและคดี 58
2 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 79
3 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 192
4 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 162
5 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 135
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 117
7 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 งานกฏหมายและคดี 338
8 รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรม ปี2565 งานกฏหมายและคดี 154
9 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 113
10 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 งานกฏหมายและคดี 152
11 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 115
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ งานกฏหมายและคดี 171
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 154
14 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 งานกฏหมายและคดี 144
15 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 323
16 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 141
17 โครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 134
18 การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 155
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 214
20 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักปลัด 209
21 รายงานข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ปี 2563 สำนักปลัด 152
22 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ค 63 สำนักปลัด 160

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด