ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

Questions for new users of Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 39
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 38
3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 งานกฏหมายและคดี 254
4 รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรม ปี2565 งานกฏหมายและคดี 81
5 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 32
6 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 งานกฏหมายและคดี 40
7 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 29
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ งานกฏหมายและคดี 88
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 63
10 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 งานกฏหมายและคดี 60
11 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 133
12 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 61
13 โครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 48
14 การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 56
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 111
16 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักปลัด 100
17 รายงานข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ปี 2563 สำนักปลัด 68
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ค 63 สำนักปลัด 73

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean



























 







 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ



























QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 



องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด