ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

Questions for new users of Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 14
2 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 11
3 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 48
4 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 71
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 60
6 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 งานกฏหมายและคดี 267
7 รายงานการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรม ปี2565 งานกฏหมายและคดี 93
8 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 41
9 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 งานกฏหมายและคดี 76
10 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 39
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ งานกฏหมายและคดี 101
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานกฏหมายและคดี 73
13 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 งานกฏหมายและคดี 69
14 รายงานข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 153
15 รายงานผลการดำเนินการการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) งานกฏหมายและคดี 69
16 โครงการเศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 55
17 การบริหารจัดการการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 64
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 122
19 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักปลัด 113
20 รายงานข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ปี 2563 สำนักปลัด 76
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน พ.ค 63 สำนักปลัด 81

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด