ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการประชุมประชาคม ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานกฏหมายและคดี 105
2 รายงานผลโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 31
3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 152
4 รายงานผลการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 132
5 การประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 90
6 นายดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมประชุมชี้แจงกรณีการเวนคืนที่ดิน งานกฏหมายและคดี 91
7 ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานกฏหมายและคดี 103
8 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 67
9 ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 93
10 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขาม สำนักปลัด 713
11 โครงการ Big Cleanina Day สำนักปลัด 873
12 โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 58 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 428
13 โครงการกีฬาตำบลไร่ใหม่พัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 496
14 กิจกรรมวันเด็ก 2558 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 707
15 โครงการสายตรวจป้องกันอัคคีภัยและป้องปรามเหตุในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 2009
16 โครงการงานประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบลไร่ใหม่พัฒนา๒๕๕๗ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1646
17 โครงการออกพรรษา 2557 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 560
18 โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 520
19 สนง.เกษตร ศึกษาดูงาน อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1025
20 ดูงานนวดแผนไทย Administrator 841
21 นายกรับรางวัลสตรีดีเด่น อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 693
22 “กู้ภัยจูเนียร์” อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1472
23 กิจกรรมวันเด็กปี 2557 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 770
24 ปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 641
25 วันพ่อแห่งชาติ 2556 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 491
26 ดูงานเชียงใหม่ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 565
27 ประเพณีลอยกระทง 2556 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 571
28 วันปิยมหาราช 23 ตค 56 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 542
29 วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 974

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด