ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 26
2 นายดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมประชุมชี้แจงกรณีการเวนคืนที่ดิน งานกฏหมายและคดี 23
3 ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานกฏหมายและคดี 44
4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 21
5 ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักปลัด 34
6 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งขาม สำนักปลัด 81
7 โครงการ Big Cleanina Day สำนักปลัด 355
8 โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 58 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 364
9 โครงการกีฬาตำบลไร่ใหม่พัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 418
10 กิจกรรมวันเด็ก 2558 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 479
11 โครงการสายตรวจป้องกันอัคคีภัยและป้องปรามเหตุในพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1913
12 โครงการงานประเพณีบุญกฐินสามัคคีตำบลไร่ใหม่พัฒนา๒๕๕๗ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1489
13 โครงการออกพรรษา 2557 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 449
14 โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 458
15 สนง.เกษตร ศึกษาดูงาน อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 964
16 ดูงานนวดแผนไทย Administrator 726
17 นายกรับรางวัลสตรีดีเด่น อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 635
18 “กู้ภัยจูเนียร์” อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1378
19 กิจกรรมวันเด็กปี 2557 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 603
20 ปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 438
21 วันพ่อแห่งชาติ 2556 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 426
22 ดูงานเชียงใหม่ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 496
23 ประเพณีลอยกระทง 2556 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 476
24 วันปิยมหาราช 23 ตค 56 อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 462
25 วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 546

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด