ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บรายได้ -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 6
3 แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 5
4 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 4
5 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 งานจัดเก็บรายได้ 7
6 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ งานธุรการ 18
7 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บรายได้ 14
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 34
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง งดให้บริการชั่วคราว รวมเวลา 14 วัน สำนักปลัด 24
10 ประชาสัมพันธ์หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 30
11 ปฏิทินการเลือกตั้ง 2564 งานกฏหมายและคดี 21
12 ประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 งานกฏหมายและคดี 29
13 ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกฏหมายและคดี 20
14 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ 52
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 39
16 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ กองการศึกษา 23
17 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก กองการศึกษา 33
18 ต้องทำอย่างไร เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 43
19 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 กองการศึกษา 378
20 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ 31
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด 56
22 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 สำนักปลัด 72
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 77
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 251
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 48
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 70
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 63
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 71
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งานจัดเก็บรายได้ 97
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการดำเนินกิจการประปา งานกฏหมายและคดี 53

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด