ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 งานจัดเก็บรายได้ 1
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานธุรการ 14
3 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานธุรการ 9
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานธุรการ 8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ 7
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานธุรการ 18
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีประจำอำเภอชะอำ งานธุรการ 8
9 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 งานธุรการ 15
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น งานธุรการ 23
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ งานธุรการ 46
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ งานธุรการ 32
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานธุรการ 19
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานธุรการ 30
15 ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานธุรการ 46
16 ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ณ วัดหนองหงษ์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดโดย อบต.ไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 24
17 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 งานธุรการ 41
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานธุรการ 44
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๕ งานกฏหมายและคดี 51
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา งานธุรการ 69
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานบริหารบุคคล 45
22 ประชาสัมพันธ์ OTOP ชุมชน บ้านรางจิก งานธุรการ 77
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานบริหารบุคคล 99
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) งานกฏหมายและคดี 104
25 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง งานบริหารบุคคล 80
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง งานบริหารบุคคล 67
27 ประกาศปิดการให้บริการประชาชนชั่วคราว งานบริหารบุคคล 63
28 ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อ และเลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 54
29 ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาชั่วคราว สำนักปลัด 51
30 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บรายได้ 43

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด