ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 11
2 ปฏิทินการเลือกตั้ง 2564 งานกฏหมายและคดี 8
3 ประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 งานกฏหมายและคดี 13
4 ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกฏหมายและคดี 7
5 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ 34
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 20
7 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ กองการศึกษา 14
8 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก กองการศึกษา 14
9 ต้องทำอย่างไร เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 34
10 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 กองการศึกษา 289
11 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ 25
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด 48
13 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 สำนักปลัด 61
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 71
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 246
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 39
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 59
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 54
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 64
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งานจัดเก็บรายได้ 65
21 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการดำเนินกิจการประปา งานกฏหมายและคดี 44
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 64
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 48
24 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 งานจัดเก็บรายได้ 41
25 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บรายได้ 55
26 ประกาศบัญชีรายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 43
27 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด สำนักปลัด 89
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 54
29 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม ประจำปี2563 สำนักปลัด 11
30 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 555

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด