ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น งานธุรการ 1
2 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร งานธุรการ 1
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ งานธุรการ 21
4 ขอเชิญชวนประชาชนที่ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานกฏหมายและคดี 15
5 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานกฏหมายและคดี 48
6 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานธุรการ 58
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานธุรการ 31
8 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 งานจัดเก็บรายได้ 23
9 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 งานจัดเก็บรายได้ 18
10 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 งานจัดเก็บรายได้ 17
11 แจ้งระงับการทำประโยชน์และการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในที่ดินโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง งานธุรการ 43
12 ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ งานธุรการ 68
13 ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก งานธุรการ 31
14 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแนห่งนักพัฒนาชุมชน งานบริหารบุคคล 31
15 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 งานจัดเก็บรายได้ 24
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน งานจัดเก็บรายได้ 35
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น งานบริหารบุคคล 327
18 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ งานบริหารบุคคล 41
19 ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บรายได้ 47
20 โครงการแข่งขันดีฬาเด็ก เยาวชนตำบลไร่ใหม่พัฒนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 กองการศึกษา 29
21 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่2) งานจัดเก็บรายได้ 68
22 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหาร งานธุรการ 85
23 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า งานธุรการ 70
24 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง งานธุรการ 72
25 ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 งานธุรการ 170
26 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 งานธุรการ 105
27 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเผ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 งานธุรการ 60
28 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 งานจัดเก็บรายได้ 57
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานธุรการ 62
30 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานธุรการ 56

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด