ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ OTOP ชุมชน บ้านรางจิก งานธุรการ 22
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานบริหารบุคคล 50
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) งานกฏหมายและคดี 34
4 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง งานบริหารบุคคล 25
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง งานบริหารบุคคล 28
6 ประกาศปิดการให้บริการประชาชนชั่วคราว งานบริหารบุคคล 32
7 ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อ และเลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด 24
8 ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาชั่วคราว สำนักปลัด 20
9 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บรายได้ 10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 31
11 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 34
12 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 งานจัดเก็บรายได้ 24
13 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทางออนไลน์ งานธุรการ 35
14 ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บรายได้ 30
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 61
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง งดให้บริการชั่วคราว รวมเวลา 14 วัน สำนักปลัด 62
17 ประชาสัมพันธ์หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 44
18 ปฏิทินการเลือกตั้ง 2564 งานกฏหมายและคดี 37
19 ประชาสัมพันธ์วันเลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 งานกฏหมายและคดี 44
20 ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกฏหมายและคดี 33
21 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ 84
22 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีผ้าทอมือ บ้านรางจิก หมู่ที่3 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 3
23 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกล้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน สำนักปลัด 2
24 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มกล้วยตากซันซายน์ วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน สำนักปลัด 1
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักปลัด 60
26 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้ กองการศึกษา 42
27 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรางจิก กองการศึกษา 1576
28 ต้องทำอย่างไร เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 59
29 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 กองการศึกษา 720
30 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บรายได้ 47

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด