ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ต้องทำอย่างไร เมื่อได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สำนักปลัด 12
2 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 กองการศึกษา 163
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สำนักปลัด 26
4 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 สำนักปลัด 24
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 42
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 226
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 49
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 30
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 48
11 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งานจัดเก็บรายได้ 28
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการดำเนินกิจการประปา งานกฏหมายและคดี 31
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 51
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 36
15 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 งานจัดเก็บรายได้ 29
16 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บรายได้ 33
17 ประกาศบัญชีรายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 34
18 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด สำนักปลัด 45
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 39
20 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 485
21 แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไฟริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร สำนักปลัด 35
22 คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 50
23 คู่มือสำหรับประชาชน 2563 สำนักปลัด 25
24 แบบติดต่อสอบถามออนไลน์ สำนักปลัด 32
25 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำนักปลัด 85
26 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่องการชำระภาษี ในปี 2563 สำนักปลัด 42
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 86
28 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารจัดการในเทศบาล งานกฏหมายและคดี 56
29 ประกาศขอความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัด 181
30 ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง สำนักปลัด 138

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด