ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 สำนักปลัด -
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 191
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 23
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 19
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานกฏหมายและคดี 21
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564 งานจัดเก็บรายได้ 8
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการดำเนินกิจการประปา งานกฏหมายและคดี 21
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 37
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สำนักปลัด 15
12 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 งานจัดเก็บรายได้ 14
13 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บรายได้ 15
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 16
15 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด สำนักปลัด 16
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 24
17 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 417
18 แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไฟริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร สำนักปลัด 19
19 คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 32
20 คู่มือสำหรับประชาชน 2563 สำนักปลัด 18
21 แบบติดต่อสอบถามออนไลน์ สำนักปลัด 21
22 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำนักปลัด 53
23 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เรื่องการชำระภาษี ในปี 2563 สำนักปลัด 29
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 60
25 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารจัดการในเทศบาล งานกฏหมายและคดี 7
26 ประกาศขอความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัด 144
27 ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง สำนักปลัด 92
28 โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัด 40
29 โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 257
30 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 89

หน้า 1 จาก 3

หน่วยงานภาครัฐพยากรณ์อากาศ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ดาวน์โหลดแนะนำ


กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตราแลกเปลี่ยน

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา

สลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้QR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา