แผนอัตรากำลังสามปี อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา งานธุรการ 3
2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง งานธุรการ 9
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น งานธุรการ 11
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 งานธุรการ 9
5 ประมวลจริยธรรมผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2567 งานธุรการ 9
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏฺบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารบุคคล 27
7 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน งานบริหารบุคคล 24
8 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารบุคคล 29
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง งานบริหารบุคคล 34
10 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารบุคคล 30

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด