แผนอัตรากำลังสามปี อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 งานบริหารบุคคล 3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 งานบริหารบุคคล 20
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 งานบริหารบุคคล 9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น งานบริหารบุคคล 6
5 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ/พนักงานครู และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารบุคคล 26
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารบุคคล 8
7 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง งานบริหารบุคคล 3
8 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง งานบริหารบุคคล 4
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารบุคคล 66
10 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานบริหารบุคคล 14

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด