รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2561


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2561


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
---------------------
      ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean


คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด