ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด