ประกาศขอความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศขอความร่วมมือในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563

โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด