ประกาศใช้ข้อบัญญัติการดำเนินกิจการประปา

                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาได้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การดำเนินกิจการประปา พ.ศ. 2560 ไว้นั้น  ขณะนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

altจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงalt

Attachments:
Download this file (วัสดุ สนง สป.pdf)วัสดุ สนง สป.pdf[ ]246 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

altจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิะีเฉพาะเจาะจงalt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

คุณพึงพอใจ อบต.ไร่ใหม่พัฒนาด้านใด  

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3270-6020
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด